Người phụ trách: Đặng Trần Trung Trực
Số 210B, Tổ 5, khu phố 1, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m