Người phụ trách: Phan Thị Thu
Số 119C, Tổ 5, khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m