Người phụ trách: Trương Hùng Nam
321 đường 30/4, tổ 50 khu 4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m