Người phụ trách: Nguyễn Thị Loan
Thửa đất số 138, Tờ bản đồ số 7, Tổ 7, Ấp 3, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m