Người phụ trách: Lăng Thị Hồng Oanh
Thửa đất số 297, Tờ bản đồ số 14, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m