Người phụ trách: Phạm Thị Thủy
Ô 16 lô HL A2 đường N1, khu 1 phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m