Người phụ trách: Nguyễn Thị Phượng
5/9A đường Bùi Hữu Nghĩa, tổ 5B, khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m