Người phụ trách: Nguyễn Thị Phù Sa
Đất thuê của bà Cao Thị Bé, đường DJ9, khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m