Người phụ trách: Ngô Hữu Răng
Ki-ốt số 10, chợ Giồng Miễu, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m