Người phụ trách: Ô VĂN CHÁNH EM
Số 68C, khu phố 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m