Người phụ trách: Ngô Khắc Quý
Tổ dân phố 3B-Hải Thành-Dương Kinh- Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m