Người phụ trách: Phạm Thị Hoa
thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m