Người phụ trách: Phạm Hữu Kỳ
Số 295 Nguyễn Trãi II, phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh, Hải Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m