Người phụ trách: Đào Thị Thảo
Phố Thông, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m