Người phụ trách: Huỳnh Thanh Phong
Số 132, đường Bạch Đằng, tổ 12, khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m