Người phụ trách: Liêu Mỹ Nhiên
Số 1584, tổ 7, ấp Tân Lợi, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m