Người phụ trách: Dư Quang Trung
Tổ 6, khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m