Người phụ trách: Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Số 35, đường 1 tháng 5, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m