Người phụ trách: Tăng Ngọc Nguyệt
Số 293, tổ 7, khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m