Người phụ trách: Huỳnh Hoàng Thành
Tổ 8, ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam bình, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m