Người phụ trách: Đặng Thúy Oanh
Ấp Giòng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m