Người phụ trách: Tô Hoàng Minh Tâm
Số 70A, đường 3/2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m