Người phụ trách: La Kiều Oanh
Số 51A, Võ Tấn Đức, khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m