Người phụ trách: Đỗ Thị Cảnh
Thửa đất số 385, tờ bản đồ số 71, đường N4 khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m