Người phụ trách: Nguyễn Thị Linh
600 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m