Người phụ trách: Trần Thị Mùi
xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Nam Định

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m