Người phụ trách: Trần Thị Loan
Km 7 đường 10, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Nam Định

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m