Người phụ trách: Nguyễn Thị Kim Ngân
Số 03 đường Văn Cao, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Nam Định

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m