Người phụ trách: Phạm Thị Oanh
Số 430/Ngô Gia Tự- PCát Bi- QHải An -HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m