Người phụ trách: Trần Thị Hải Hà
Số131/Lý Hồng NhậThị - P Cát Bi - Q Hải An -HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m