Người phụ trách: Đinh Thị Lan Hương
Khu Hạ Đoạn 4- PĐông Hải II - QHải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m