Người phụ trách: Phạm Thị Hiển
Thôn Nam Hòa, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m