Người phụ trách: Nguyễn Thị Hồi
Số 243 Tôn Đức Thắng- XAn Đồng- HAn Dương- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m