Người phụ trách: Nguyễn Thị Chiên
Số 62 Trung Hành 5 - PĐằng Lâm - QHải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m