Người phụ trách: Phạm Thị Thúy
Số 16 T6 Phố Lý Hồng NhậThị - PThành Tô - QHải An - TP Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m