Người phụ trách: Trần Thị Thu Trang
Số 10 khu Phương Lưu I - PĐông Hải I- QHải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m