Người phụ trách: Phạm Thị Ngọc
Số 62 đường Sơn Hải, P Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m