Người phụ trách: Phạm Tuấn Linh
Số 255/Phủ Thượng Đoạn- PĐông Hải 1- QHải An- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m