Người phụ trách: Trần Khánh An
Số 50/Cát Bi- PThành Tô- QHải An- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m