Người phụ trách: Phạm Thị Dung
Thôn Thiên Kha- Xã Tiên Cường- HTiên Lãng- TP Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m