Người phụ trách: Bùi Xuân Sơn
Thôn Tân Lập- Xã Đoàn Lập- HTiên Lãng- TP Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m