Người phụ trách: Nguyễn Thị Hương
Thôn Thái Ninh, Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m