Người phụ trách: Bùi Thị Phương Lành
Số 28/Lũng Bắc- PĐằng Hải- QHải An- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m