Người phụ trách: Nguyễn Thị Vân Trang
Số Chợ Đồng Tiến, phường Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m