Người phụ trách: Phạm Văn Bỉ
ThônDuyên Lão- Xã Tiên Minh- HTiên Lãng- TP Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m