Người phụ trách: Phạm Thị Thu Hương
Số 41C/Hạ Đoạn II- PĐông Hải II- Hải An- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m