Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh
Số 38/Hạ Đoạn II- PĐông Hải II- Hải An- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m