Người phụ trách: Vũ Thị Hoàng Hòa
Thôn An Tử- Xã Khởi Nghĩa- Tiên Lãng- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m