Người phụ trách: Đặng Thị Giang
Thôn Khôi Vỹ Hạ- Xã Quang Phục- Tiên Lãng- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m