Người phụ trách: Đỗ Thị Thuý
Số 314 Đằng Hải - PĐằng Hải - QHải An, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m